Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen

Het kabinet heeft de coronamaatregelen weer verder aangescherpt. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren.

Vermindering administratieve  lasten rond NOW-controles

De administratieve lasten in het kader van de controles rond de NOW worden verminderd. Dit schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De aanpassingen zijn een reactie op een advies van onder meer SRA.

Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen. Dit vanwege de verwachting dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatsteun zal aanmerken en hiermee niet akkoord zal gaan.

Kabinet verlengt steunpakket corona voor bedrijven

Het kabinet verlengt het financiële steunpakket met drie maanden (juli t/m september) voor ondernemers die getroffen zijn door corona. Een van de maatregelen is dat ondernemers een jaar later (1 oktober 2022) en over een langere periode hun schulden aan de Belastingdienst mogen terugbetalen.

Opnieuw uitbreiding steun vanwege corona

Het kabinet neemt wederom extra maatregelen voor bedrijven die door de coronamaatregelen zwaar worden getroffen. De nieuwe steunmaatregelen van 1 januari 2021 komen boven op de al bestaande regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid.

Opnieuw uitbreiding steun vanwege corona

Het kabinet neemt opnieuw extra maatregelen voor bedrijven die door de coronamaatregelen zwaar worden getroffen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid.

Opnieuw extra steun getroffen sectoren

Het kabinet ondersteunt nogmaals bedrijven die door de nieuwe coronamaatregelen worden getroffen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket.

Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 30 juni aanvragen

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 17.00 uur zijn ingediend.

De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis minstens 30% minder omzet hebben behaald. Deze omzetdaling moet hebben plaatsgevonden in de periode juni tot en met september.  De TVL is alleen bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Bovendien geldt de TVL alleen voor specifieke categorieën bedrijven.

Meer informatie over deze regeling vind u in onze laatste Corona Special

Extra wijzigingen tweede steun- pakket corona

De inkt van het tweede steunpakket voor onder-nemers is nog niet droog of het kabinet maakte donderdag 28 mei alweer een aantal belangrijke wijzigingen bekend. Welke wijzigingen zijn dat? Het tweede steunpakket wordt met een extra maand verlengd tot en met september. De compensatie vaste lasten (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb) is verhoogd naar maximaal € 50.000 bij een omzetver-lies van minstens 30%. Tevens wordt een ontslagboete van 5% in de NOW 2.0 opgelegd als niet aan de voorwaarden is voldaan bij ontslag van meer dan 20 werknemers en is het bedrag van de Corona Overbruggings-regeling verhoogd naar € 200 miljoen. 

Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er?

Het eerste steunpakket dat halverwege maart werd gepresenteerd, loopt op 31 mei af. Nu ligt sinds woensdag 20 mei het tweede steunpakket voor ondernemers op tafel. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd.

Wat zijn de wijzigingen? Zo is er meer compensatie voor vaste lasten, vervalt de ontslagboete in de NOW-regeling en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zzp’ers. 

Tegemoetkoming schade COVID-19 (update 8 april)

Het kabinet besloot 7 april om onder andere het aantal bedrijven uit te breiden dat in aanmerking komt voor een eenmalige gift via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Hoort uw onderneming bij die sectoren die in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Controleer het hier aan de hand van uw SBI-code.

Aparte melding betalingsonmacht niet nodig

Het ministerie van Financiën heeft 7 april 2020 besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Eerder verzocht SRA samen met NBA, NOAB en RB het Ministerie in een brief om vereenvoudiging van de regeling.

Ondernemers hoeven deze melding niet meer afzonderlijk te doen als zij om uitstel van betaling in verband met corona, gaan vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken

Aanvraagloket voor de NOW is open

Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020.

Wilt u dat wij de aanvraag indienen, neem dan contact met ons op. Voor meer informatie download onze nieuwsbrief " Noodmaatregel voor behoud van Werkgelegenheid".

Deblokkeren G-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren . In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen deze ondernemers zo dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. 

Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen Belastingdienst

Het is mogelijk bijzonder uitstel van betaling (3 maanden) met een online formulier aan te vragen. U kunt automatisch in 1 keer uitstel voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen aanvragen. Ga naar het formulier

Noodmaatregel voor behoud van Werkgelegenheid
(update 1 april)

1 april zijn de nadere regels bekend gemaakt met betrekking tot de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de loonkosten. In bijgevoegde nieuwsbrief is dit nader toegelicht.

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!

Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check.

Coronavirus Nieuwsbrief 
(update 30 maart)

Het coronavirus brengt ons onzekere tijden en waardoor er veel vragen zijn . Voor u als ondernemer vindt u in onze nieuwsbrief alles over de extra steunmaatregelen die zijn getroffen voor ondernemers.  

Tijdelijke overbruggingsregeling Veldhoven

Bent u zelfstandig ondernemer, woonachtig in de gemeente Veldhoven en u heeft tijdelijke financiele ondersteuning nodig dan verwijzen wij u door naar de site van de Gemeente Veldhoven via deze link

Tijdelijke overbruggingsregeling Eindhoven

Bent u zelfstandig ondernemer, woonachtig in de gemeente Eindhoven en u heeft tijdelijke financiele ondersteuning nodig dan verwijzen wij u door naar de site van de Gemeente Eindhoven via deze link