Fiscaal advies

Aangiften met de ‘a’ van advies

Fiscale aangiften worden doorgaans als een verplichting gezien maar bij Linden accountants kijken we verder. Wij optimaliseren de fiscale aangiften.

Fiscaal optimalisatie

Linden accountants heeft uiteraard als uitgangspunt dat de aangiften nauwkeurig worden ingediend; zonder verrassingen, zonder naheffingen.  Nog fijner om te weten dat Linden altijd de mogelijkheden zal benutten om u fiscaal voordeel te bezorgen. Linden stelt vragen, onderzoekt en adviseert. Hoe kunnen we uw winst in fiscaal opzicht optimaliseren? Hoe is het gesteld met de investeringsruimte? Past de huidige rechtsvorm nog steeds het beste bij uw onderneming?

Brede ondersteuning

Linden accountants verzekert u niet alleen van een tijdige en correcte aangifte. Daarnaast ondersteunen we u waar we maar kunnen.  Met het aanvragen van uitstel voor het indienen van aangiften, het schrijven van bezwaar- en beroepsschriften, het begeleiden van een controle door de Belastingdienst en zonodig het treffen van betalingsregelingen.

Linden accountants neemt de rol als eerste aanspreekpunt voor de Belastingdienst op zich, zodat u zich kunt toeleggen op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Bij Linden accountants kunt u terecht voor uw aangiften: 

Inkomstenbelasting

Omzetbelasting (btw)

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Dividendbelasting

Schenkbelasting 

Erfbelasting

Fiscaal voordeel genieten op de korte én lange termijn?