Privacyverklaring

Linden accountants respecteert uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Linden accountants via deze website. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Linden accountants . Als u andere sites bereikt via een link op deze website dan is Linden accountants niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die site. Als u gegevens met hen deelt, dan is het verstandig om de privacyverklaring of de disclaimer van die andere website te bekijken. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) stelt. Linden accountants is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u zoekt naar vacatures, solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verstuurt. U verstrekt dan op eigen initiatief persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gegevens komen beschikbaar voor slechts een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, behalve voor zover elders in deze privacyverklaring vermeld. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in dit privacystatement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Cookies

Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor verschillende doeleinden. Wij verwijzen u naar ons cookiebeleid.

Overige informatie

Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand, vanuit welke landen wordt onze site bezocht, voor welke pagina's bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze site benadert. Deze informatie is eigendom van Linden accountants. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Contact

Linden accountants hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen.