Jaarrekening met verplichte accountantscontrole

Linden zet de puntjes op de i voor controleplichtige bedrijven

Meer klanten, meer omzet, meer personeel. Succesvol ondernemen betekent doorgaans dat uw onderneming floreert. Naarmate een onderneming groeit, neemt ook het aantal belanghebbenden toe, waaronder banken, kredietverzekeraars en niet te vergeten de fiscus. Alle partijen moeten erop kunnen bouwen dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de werkelijkheid. Daarom krijgen middelgrote en grote ondernemingen te maken met een wettelijke controle op de jaarrekening.

In Nederland is de accountantscontrole een verplichte exercitie, maar niet voor iedereen. Zogenaamde kleine rechtspersonen zijn vrijgesteld. Voor deze kleine bedrijven volstaat het dat de accountant na afloop van het boekjaar de jaarrekening samenstelt.

Wettelijk verplichte accountantscontrole

Verder zijn alle rechtspersonen in Nederland – waaronder BV’s, NV’s en coöperaties – gehouden aan de wettelijk verplichte accountantscontrole. Voor middelgrote en grote ondernemingen is de jaarrekening een belangrijk management instrument. Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen en andere stakeholders verlangen zekerheid dat de jaarrekening correct is en een waarheidsgetrouw beeld geeft. Aan de hand van de jaarrekening beoordeelt een bank de aanvraag van een lening en besluiten aandeelhouders in hoeverre de cijfers uitnodigen tot investeren. Maar wanneer is uw onderneming precies controleplichtig?

Criteria voor controleplicht

 Wettelijk is een onderneming of instelling controleplichtig als gedurende twee achtereenvolgende boekjaren sprake is van twee van de drie onderstaande criteria:

een omzet van meer dan 12 miljoen euro;

een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro;

vijftig of meer medewerkers in dienst.

Andersom is een onderneming niet meer wettelijk controleplichtig zodra zij twee jaar onafgebroken niet meer voldoet aan de criteria.

Maatschappelijke organisaties

Is uw organisatie actief in het publieke domein? Linden heeft jarenlange ervaring met het bedienen van stichtingen, verenigingen en instellingen in de (semi-) overheid. Onderschat het belang niet van zorgvuldige controles. Het is een uitstekend gereedschap voor maatschappelijke organisaties die zichzelf serieus nemen en bereid zijn om te investeren in kwalitatieve groei.

Met vergunning AFM

Een wettelijke controle mag uitsluitend worden uitgevoerd door een accountant met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor een gedegen uitvoering van de controleopdracht is het belangrijk dat uw accountant uw organisatie van binnen en buiten kent. De controle van de jaarrekening is intensiever, duurt langer en moet aan meer vereisten voldoen.

De specialisten van Linden helpen u graag!